Support
จักราชทัวร์
087-097-3200,086-393-5400
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
จำนวนครั้งที่เปิดดูสินค้า : 11540 | ความคิดเห็น: 7

รถตู้บริการท่องเที่ยว

 เพิ่มเมื่อ: 19/05/2011
 แก้ไขล่าสุด: 16/05/2012
 เบอร์โทรติดต่อ: 087-097-3200,086-393-5400
 อีเมลล์: tum5400@gmail.com

รายละเอียด:
ต้อม 084-301-2714 ตุ้ม 086-393-5400
ไม่ระบุราคา

 สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาของการเช่ารถ

 • ผู้ใช้บริการต้องแจ้งรายละเอียดของการเดินทางให้ทราบก่อนการเดินทาง
 • วันที่เริ่มเดินทางไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตามให้นับเป็น 1 วันทำงาน
 • เวลาการให้บริการเช่ารถไป-กลับ ในวันเเดียวคือ 16 ชั่วโมง ถ้าเกินกว่าเวลานี้ ผู้ใช้บริการต้องจ่ายชดเชยค่าบริการเพิ่มอีกชั่วโมงละ 100.00 บาท
 • เวลาที่ใช้บริการต่อเนื่องมากกว่า 1 วัน พนักงานขับรถจะปฏิบัติหน้าที่ไท่เกิน 16 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลานัดหมาย ผู้ใช้บริการต้องให้พนักงานขับรถพักผ่อนไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง ก่อนที่จะใช้บริการเดินทางต่อไป เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการกลับถึงจุดหมายปลายทางเกินกว่า 16 ชั่วโมง. ผู้ใช้บริการต้องจ่ายชดเชย ค่าบริการเพิ่มอีกชั่วโมงละ 100.00 บาท แต่ถ้ากลบัเกิน 24.00 น. ผู้ใช้บริการต้องจ่ายค่าบริการค่าเช่าเพิ่มขึ้นอีก 1 วัน

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม-ค่าน้ำมันรถ-ทางด่วน-ทางพิเศษ และค่าจอดรถ

 • ในวันเดินทาง พนักงานขับรถจะเติมน้ำมันเต็มถังก่อนที่จะไปรับผู้ใช้บริการตามสถานที่นัดหมาย (ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบได้)
 • ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันในระหว่างการเดินทางและเติมน้ำมันเต็มถังคืน เมื่อเดินทางกลับถึงจุดหมายปลานทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม-ค่าทางด่วน-ทางด่วนพิเศษและค่าจอดรถ ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบ

การวางเงินมัดจำ

 • เพื่อให้การจองรถสมบูรณ์ ผู้ใช้บริการจะต้องชำระเงินมัดจำล่วงหน้าอย่างน้อย 6 วันทำการก่อนการเดินทาง ในวงเงิน 500.00 บาท ต่อการใช้บริการ 1 วัน โดยโอนเข้าบัญชีดังนี้
  - ชื่อบัญชี นางศิริพิศ  เจตนาดี- ชื่อธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
  - เลขบัญชี 051-260-2194 
 • เพื่อเป็นหลักฐานในการชำระเงินโอน กรุณา เก็บใบเสร็จไว้
 • ในกรณีผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะยกเลิกการเดินทาง จะต้องแจ้งให้เราทราบไม่น้อยกว่า 4 วัน ก่อนการเดินทาง ทางเรายินดีคืนเงินในอัตราร้อยละ 90 ของเงินมัดจำล่วงหน้าที่ชำระเงินไว้แล้ว
 • ขอสงวนลิขสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำล่วงหน้าไม่ว่ากรณีใด ๆ ที่นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ข้างต้น
 • การไม่ชำระเงินล่วงหน้า อาจเป็นเหตุให้ทางเราสามารถยกเลิกการเดินทางได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ติดต่อคุณปัญญา ไทยภักดี (ต้อม)  หรือคุณศิริพิศ  เจตนาดี (ตุ้ม)  086-393-5400,080-778-5600

guest
อุไร
- Guest -

21/02/2017 21:14 Post : 21/02/2017 21:14

อยากทราบว่าจะไปขึ้นรถตู้ได้ที่ไหนค่ะออกจากสุวรรณภูค่ะ(ไม่เคยขึ้นรถตู้ค่ะ

guest
รติกานต์ สำราญจิต
- Guest -

22/10/2015 10:19 Post : 22/10/2015 10:19

 ถ้านั่งรถตู้ไปลงเรือนจำคลองไผ่ค่ะ แล้วขากลับต้องรอขึ้นรถได้ที่ตรงไหนค่ะ

guest
tum
- Guest -

06/05/2015 00:01 Post : 06/05/2015 00:01

อยากทราบราคาเช่ารถจากกรุงเทพ-เรือนจำหญิงคลองไผ่ ราคาเท่าไร ช่วยตอบด้วย ขอบคุนคับ

 

180  บาทค่ะ

 

อยากทราบว่าถ้าเอาน้องหมา ชิวาว่า (หนักประมาณ 6 กิโล) ขึ้นรถไปโคราชด้วย คิดค่าโดยสารเท่าไหร่คะ ไปลงแยกสีดา นครราชสีมา รบกวนตอบด้วยนะคะ

 

 

220  บาทค่ะ

guest
MaaM
- Guest -

30/05/2014 16:54 Post : 30/05/2014 16:54

อยากทราบว่าถ้าเอาน้องหมา ชิวาว่า (หนักประมาณ 6 กิโล) ขึ้นรถไปโคราชด้วย คิดค่าโดยสารเท่าไหร่คะ ไปลงแยกสีดา นครราชสีมา รบกวนตอบด้วยนะคะ

guest
ตุ้ม
- Guest -

24/12/2013 20:39 Post : 24/12/2013 20:39

C

guest
Y
- Guest -

10/11/2013 20:17 Post : 10/11/2013 20:17

S

guest
ต้น
- Guest -

27/09/2012 03:42 Post : 27/09/2012 03:42

 อยากทราบราคาเช่ารถจากกรุงเทพ-เรือนจำหญิงคลองไผ่ ราคาเท่าไร ช่วยตอบด้วย ขอบคุนคับ

guest
ชื่อ
Email
เบอร์โทรศัพท์

 

รถตู้โดยสารโคราช  รับส่งพัสดุโดยรถตู้ ทางเลือกสำหรับผูู้ใช้บริการรถตู้  เส้นทางสายมิตรภาพเดินทางสู่ประตูอีสาน